Usnila je dubok sanak – fingerstyle TAB

Usnila je dubok sanak – fingerstyle TAB

Buy Now

Usnila je dubok sanak – tekst

Usnila je dubok sanak
sa Kosova Rada,
pa se svome milom, dragom
u naručju jada.
Pa se svome milom, dragom
u naručju jada.

Ej, dragi, dragi božurove sadi.
Ja ću vodu, a ti koren,
nek’ izniknu mladi.

Vidiš dragi, širom polja
božurova nema.
Samo kamen, ljuto trnje,
pod oblakom drema.
Samo kamen, ljuto trnje,
pod oblakom drema.

 

Da procveta ravno polje
oko manastira
i da pastir podno brda
u frulu zasvira.
I da pastir podno brda
u frulu zasvira.