Još ne sviće rujna zora – fingerstyle TAB

Još ne sviće rujna zora – fingerstyle TAB

 

Još ne sviće rujna zora – tekst

Još ne sviće rujna zora

Još ne trepti list sa gora

Ne čuje se glas slavuja

Zoru da najavi

Ne čuje se dah zefira

Niti pesma od pastira

Tišina je, nema vlada

Sve živo počiva

Neka cveta rosno cveće

Nek se kiti s njim proleće

Ja ga neću više brati

Jer nije za mene

Ja ga neću više brati

Jer ga nemam kome dati

Kojoj sam ga dariv’o

Zemlja je pokriva

Svaka travka u povoju

Bar oseća radost tvoju

Al od mene radost beži

Daleko, daleko