Skale

Skale su nizovi tonova sa određenim odnosom izneđu njih. Skalu karakterišu tonalitet i njena priroda. Po pravilu počinju i završavaju se istim tonom, koji skali daje tonalitet. Odnos tonova koji čine skalu je ono po čemu se prepoznaje da li je skala molska, durska ili neka treća.

Na ovoj slici imate obelezene tonove C dur skale duz celog vrata. Kada naucite C dur skalu to znaci da ste naucili i A mol skalu koja je paralelna C dur skali i svira se po istim tonovima , jedina razlika je sto se krece od tona A umesto od tona C. Kada naucite C dur skalu prostim pomicanjem ovih tonova dobijate drugu skalu , npr C# dur skalu svirate po ovim tonovima koji su pomereni za pola stepena navise. Prosto , zar ne,  … samo je potrebno da ovu skalu naucite duz celog vrata , napamet (sa razumevanjem).

Evo osnovnog položaja C dur skale na gitari kroz jednu oktavu.[adToAppearHere]

[adToAppearHere]

[adToAppearHere][adToAppearHere]

[fbcomments]