Kako se čitaju tablature

Kako se čitaju tablature

TAB odnosno tablature su način zapisivanja muzike za gitaru i savršene su za gitariste koji ne čitaju notni zapis. TAB ima 6 horizontalnih linija koje predstavljaju žice gitare. Pogled na TAB je isti kao i pogled na vrat gitare koju držite svirajući na njoj. Gornja linija na tablaturnoj šemi je najtanja , prva žica e a naniže slede H, G, D, A i E. Na  tim linijama se ispisuju brojevi koji predstavljaju polje na kojem se vrši pritiskanje žice radi dobijanja određenog tona. Ako su brojevi postavljeni na istoj koloni (vertikalno) onda oni označavaju akord odnosno njegov hvat.

Bending je zatezanje žice koje se vrši na taj način da se prstom pritisne prag pa zatim rotiranjem šake zateže žica.
Slide se izvodi tako što pritisnete žicu na jednom pragu , trznete je pa zatim povučete prst sa tog praga na drugi  prag i pri tom dobijate viši ili niži ton u zavisnosti u kom smeru se kreće prst.
Hammer On se dobija tako što jednim prstom na pragu gitare napravite jedan ton pa zatim drugim prstom na istoj žici ali na drugom pragu pritisnete prag dok ton još uvek traje.
Pull Off se izvodi na sledeći način. srednjim , domalim ili malim prstom izvršite pritisak na prag pa zatim nakon trzanja sklanjate taj prst i to u smeru u kojem se kreče prag vršeći okidanje žice.
[adToAppearHere]
Ako je na nižem pragu postavljen neki od slobodnih prstiju ili je žica slobodna , dobija se drugi ton.
Rest je pauza u sviranju.
Vibrato je sličan bendingu s tom razlikom da cela šaka pravi naimenično kretanje uz prag i time postiže neprekidno zatezanje i otpuštanje žice proizvodeći tom prilikom oscilirajući zvuk.
Hammer/On Pull/Off se još naziva i triler i on je kombinacija ta dva načina.
Hammer/On Pull /Off/Slide je kao što i sam naziv kaže kombinacija ta tri načina sviranja
Lenght u tablaturama označava produženo trajanje tona
[adToAppearHere]
[fbcomments]