E – kontra

E – kontra (bugarija)

Pošto me je više vas kontaktiralo sa pitanjima u vezi sa ovim instrumentom reći ću par reči o njemu.
E – kontra je jedan od instrumenata tamburaškog orkestra. Jedino ovaj instrument svoju deonicu svira u obliku akorda.
 Kontra je po obliku slična E-basprimu samo je malo veća. Ukupna dužina instrumenta je 1020- 1040 mm. Dužina korpusa (tela) iznosi 466- 490 mm. Najveća širina trupa je 350- 384 mm, a debljina korpusa je 83- 86 mm.
 Kako i sam njegov naziv kaže, ovaj instrument najčešće svira na kontru, odnosno na nenaglašeni deo takta nakon begeša  (basa) .E- Kontra je nešto veća od E-basprima. Ima pet žica od kojih su prve dve jednako naštimovane (e1).
Žice se štimuju na sledeće tonove  e1, h, gis, e , tako da trzanjem otvorenih žica , bez ikakvog hvata se dobija  E-dur akord.
Postoji i A-Kontra koja ima samo četiri žice koje se štimaju na tonove: a-e-cis-A.
Hvatovi akorda su potpuno razlučiti od hvatova na gitari