Vida Pavlović

Srećo moja, zlato moje – Vida Pavlović – AKORDI

Svako traži novu ljubav – Vida Pavlović – intro TAB

Već godina ima – Vida Pavlović – intro TAB