EKV

EKV – Krug

Stvaran svet oko mene – EKV – intro TAB

Ti si sav moj bol – EKV – solo TAB

Dum dum – EKV – TAB

Dum dum – EKV – AKORDI

Ti si sav moj bol – EKV – guitar cover