Bora Spužić Kvaka

Bora Spužić Kvaka – Na rastanku – AKORDI

Bora Spužić Kvaka – Zašto majko nisi večna – AKORDI

Bora Spužić Kvaka – Najteže je druže moj – AKORDI